Home page / Course / Fakta-serien / Webbskra färger

FAKTA - Färgkoder

Audience: beginners-advanced

Objective: Snabböversikt av RGB-färger

Keywords: RGB, Webbfärger, Webbsäkra färger

Date of publish: 2006-05-19

Author: johan.sundstrom@mdh.se
 

1 Webbsäkra färgkoder

  • Webbsäkra färger är RGB-kombinationer som kan ses med endast 256 möjliga färgkombinationer.
  • Bildskärmar som endast klarar 256 färger är t.ex äldre datorer, handdatorer och mobiltelefoner.
  • Ett 8-bitars grafikkort kan som mest hantera 256 färger.
  • 2 upphöjt till 8 (2 * 2 * 2...  [8 gånger] ) blir 256.
#000000 #000033 #000066 #000099 #0000cc #0000ff
#330000 #330033 #330066 #330099 #3300cc #3300ff
#660000 #660033 #660066 #660099 #6600cc #6600ff
#990000 #990033 #990066 #990099 #9900cc #9900ff
#cc0000 #cc0033 #cc0066 #cc0099 #cc00cc #cc00ff
#ff0000 #ff0033 #ff0066 #ff0099 #ff00cc #ff00ff
#003300 #003333 #003366 #003399 #0033cc #0033ff
#333300 #333333 #333366 #333399 #3333cc #3333ff
#663300 #663333 #663366 #663399 #6633cc #6633ff
#993300 #993333 #993366 #993399 #9933cc #9933ff
#cc3300 #cc3333 #cc3366 #cc3399 #cc33cc #cc33ff
#ff3300 #ff3333 #ff3366 #ff3399 #ff33cc #ff33ff
#006600 #006633 #006666 #006699 #0066cc #0066ff
#336600 #336633 #336666 #336699 #3366cc #3366ff
#666600 #666633 #666666 #666699 #6666cc #6666ff
#996600 #996633 #996666 #996699 #9966cc #9966ff
#cc6600 #cc6633 #cc6666 #cc6699 #cc66cc #cc66ff
#ff6600 #ff6633 #ff6666 #ff6699 #ff66cc #ff66ff
#009900 #009933 #009966 #009999 #0099cc #0099ff
#339900 #339933 #339966 #339999 #3399cc #3399ff
#669900 #669933 #669966 #669999 #6699cc #6699ff
#999900 #999933 #999966 #999999 #9999cc #9999ff
#cc9900 #cc9933 #cc9966 #cc9999 #cc99cc #cc99ff
#ff9900 #ff9933 #ff9966 #ff9999 #ff99cc #ff99ff
#00cc00 #00cc33 #00cc66 #00cc99 #00cccc #00ccff
#33cc00 #33cc33 #33cc66 #33cc99 #33cccc #33ccff
#66cc00 #66cc33 #66cc66 #66cc99 #66cccc #66ccff
#99cc00 #99cc33 #99cc66 #99cc99 #99cccc #99ccff
#cccc00 #cccc33 #cccc66 #cccc99 #cccccc #ccccff
#ffcc00 #ffcc33 #ffcc66 #ffcc99 #ffcccc #ffccff
#00ff00 #00ff33 #00ff66 #00ff99 #00ffcc #00ffff
#33ff00 #33ff33 #33ff66 #33ff99 #33ffcc #33ffff
#66ff00 #66ff33 #66ff66 #66ff99 #66ffcc #66ffff
#99ff00 #99ff33 #99ff66 #99ff99 #99ffcc #99ffff
#ccff00 #ccff33 #ccff66 #ccff99 #ccffcc #ccffff
#ffff00 #ffff33 #ffff66 #ffff99 #ffffcc #ffffff

2 Läsarkommentarer

2.1 Kommentera själv

  • Här finns möjlighet att komplettera informationen, ställa frågor eller kommentera detta dokuments målgruppsanpassning eller utformning.

Kommentar:

Namn (frivilligt)