Home page / Course / Fakta-serien / Publiceringstekniker

FAKTA - Publiceringteknik

Audience: beginners-advanced

Objectives: En introduktion till publicering av internetdokument på internetserver. Behandla följande information som hårdfakta.

Keywords: Publicering, FTP, WebDAV, Nätverksplatser

Date of publish: 2005-04-06

Author: johan.sundstrom@mdh.se

1 Introduktion

1.1 Om Publicering

 • Med publicering menas här flytt av elektroniska dokument mellan en internetserver och användarens arbetsdator.
 • Internetservers har installerade internettjänster.
 • Arbetsdatorer har installerade internetprogram.
 • En server har operativsystem som är optimerat för installerade tjänster.
 • En arbetsdator har operativsystem som är optimerat för användarprogram.
 • Användare skapar dokument i arbetsdatorn och publicerar (kopierar/flyttar) dessa till en internetserver.
 • Användare kan också skapa/redigera dokument direkt på Internetservern.
 • Att publicera kräver inga programmeringskunskaper.

1.2 Säkerhet

 • Vid publicering är säkerhet är ett begrepp att ta på stort allvar.
 • Därför används användarnamn och lösenord flitigt i processen.
 • Alla användare har i publieringssammanhang blivit tilldelad en säkerhetsroll.
 • Exempel på olika säkerhetsroller:
  • Administrator - Fulla behörigheter (F)
  • Author - läs- och skrivbehörighet (R/W)
  • Browser - Läsbehörighet (R)
 • Ett konto krävs på de flesta internetservers.
 • Har man inte konto kan generella kontot Anonymous används.
 • även surfning med webbläsare kräver ett anonymt konto.

1.3 Två publiceringsmetoder

 • För att publicering ska fungera på internetservers krävs att servern stödjer någon publiceringsmetod.
 • Två vanliga sätt att publicera filer på en internetserver är:
  • FTP
  • WebDAV
 • FTP är vanligast för det är äldst.
 • WebDAV är enklare och säkrare.
 • FTP använder TCP-port 20 för att skicka data och TCP-port 21 för att sända kontrollsignaler.
 • WebDAV använder TCP-port 80, samma port som för HTTP-trafik (webben).
 • För att FTP eller WebDAV ska fungera krävs att ingen brandvägg hindrar trafik på respektive TCP-port.

2 FTP

2.1 FTP-klienter

 • FTP är förkortnining för File Transfer Protocol.
 • FTP är ett nätverksprotokoll optimerat för filöverföring i två riktningar inklusive filhantering.
 • HTTP är optimerat för överföring av flera mindre filer.
 • FTP-program som används på arbetsdatorer kallas FTP-klienter.
 • Microsoft's FTP-server har adressen ftp.microsoft.com, nås med kontot anonymous.
 • Många program som t.ex Dreamweaver har en inbyggd FTP-klient.
 • Windows har två inbyggda FTP-klienter.
  • FTP - via kommandotolken
  • Nätverksplatser - via Windows

2.2 FTP via kommandotolken

 • Kommandotolken i Windows finns i Tillbehör.
 • Starta FTP-klienten genom att skriva ftp följt av Enter
 • Alla kommandon visas om man skriver help följt av Enter.
 • FTP-kommandon, sök upp betydelsen genom kommandot help <kommando>
  • Övergripande kommandon
   • status
   • !
   • ?
   • bye
   • quit
  • Förbindelsekommandon
   • open
   • close
  • Inloggningskommandon
   • user
   • pwd
  • överföringskommandon
   • put
   • mput
   • get
   • mget
  • Fil och katalogkommandon
   • dir
   • delete
   • mdelete
   • mkdir
   • chdir (cd)
   • rmdir

2.3 FTP via Nätverksplatser

 • Nätverksplatser (Network places) finns i Windows.
 • Starta guiden Lägga till nätverksplats i nätverksaktiviteter (ser ut på annat sätt i Windows 2000).
 • I guiden, ange formatet ftp://ftp.microsoft.com
 • Välj att logga in med personligt eller anonymt konto.
 • När guiden avslutats finns en Nätverksplats som kan öppnas vid behov

2.4 FTP i Mac OS X kommandoprompt

 • Öppna /System/Administration/Terminal.app för att nå Kommandoprompten.
 • skriv ftp.
 • Skriv help för att lista kommandon

2.5 FTP i Mac OS X Finder

 • I Finder, välj Anslut till Server
Go > Connect To Server
 • Anonyma kontot Anonymous används i första hand.
 • I Andra hand används aktuellt användarkonto.

3 WebDAV

3.1 Allmänt om WebDAV

 • WebDAV betyder Web-based Distributed Authoring and Versioning.
 • Distributed Authoring i WebDAV avser fjärrpublicering.
 • Versioning i WebDAV avser versionshantering.
 • WebDAV drivs och utvecklas som en öppen standard av WebDAV.
 • HTTP/1.1 drivs och utvecklas av IETF (Internet Engineering Task Force).
 • WebDAV är en utökning av HTTP/1.1-protokollet.
 • WebDAV är säkrare än FTP, bl.a genom att stödja stark autentifiering (identifiering), kryptering, proxystöd (mellanhand) och cacheing (mellanlagring).
 • WebDAV är också känt som DAV.

3.2 WebDAV i Mac OS X

 • WebDAV stöds av Mac OS X 10.3.
 • Gör så här i Mac OS X 10.3. I Finder, välj:
Go > Connect To Server

Skriv in http://servernamn.domän/mappnamn i Server Address field och klicka Connect.

3.3 WebDAV i Windows XP

 • WebDAV finns inbyggt Windows.
 • Nätverksplatser kan hantera FTP och WebDAV.
 • Starta guiden Lägga till nätverksplats (ser ut på annat sätt i Windows 2000).
 • I guiden, ange HTTP protokollet med formatet http://www2.idp.mdh.se/abc01234.

3.4 WebDAV i hela Windows

 • WebDAV i Windows kan användas överallt genom:
Arkiv - Öppna/spara som - http://server/mapp/filnamn

4 Länkar

Länkar till WebDAV-referenser

5 Läsarkommentarer

5.1 Kommentera själv

 • Här finns möjlighet att komplettera informationen, ställa frågor eller kommentera detta dokuments målgruppsanpassning eller utformning.

Kommentar:

Namn (frivilligt)