Selanderdagen
En temadag om tidningsutveckling och Informationsdesign


Program


10.00 Registrering, Kaffe
10.30 Välkommen! Prefekt Åsa Lundkvist
10.35 Illustratör Stina Wirsén - Illustration i DN - egna bilder och andras
11.45 Stipendieutdelning
12.00 LUNCH
13.30 Universitetslektor Yvonne Eriksson: Bildens tysta budskap
14.30 PAUS (Kaffe, frukt)
14.50 Bildjournalist Jens Assur: Bilden får berätta...
16.00 Avslutning

Hela dagen pågår en mässa i angränsande lokaler.

 

16 oktober 2007
Mälardalens högskola, Smedjegatan 37, Eskilstuna.


Selanderdagen är ett samarbete mellan Mälardalens högskola och Eskilstuna-Kuriren.