Selanderdagen
En temadag om tidningsutveckling och Informationsdesign


J. A. Selander

J. A. Selander var chefredaktör för
Eskilstuna-Kuriren åren 1920 – 1963 och gjorde sig känd som en av yttrandefrihetens främsta förkämpar under andra världskriget då tidningen flera gånger beslagtogs av svenska myndigheter på grund av kritiska artiklar om nazistyret i Tyskland. J. A Selander var också en framsynt tidningsman och såg till att trygga Eskilstuna-Kurirens fortlevnad genom flera strategiska beslut, däribland grundandet av tidningens ägarstiftelse.


Selanderdagen är ett samarbete mellan Mälardalens högskola och Eskilstuna-Kuriren.