Home page / Events

Stockholm Furniture Fair 4-8 feb - Besök vår monter!

Akademin för innovation, design och teknik ställer ut studentarbeteten inom informationsdesign, rumslig gestaltning och produktutveckling.

Läs om vår monter här

Konferens

Events

Konferens summary