Introduktion till informationsdesign, 7,5 högskolepoäng

Kursen ger på svenska. Slå över till svenska i webbläsarens övre högra hörn.